Husk dette ved last på tilhenger

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av.

Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet skal sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes. Sørg for at tyngre gods lastes mot tilhengerens lemmer.

Lang last skal plasseres så langt frem som mulig. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg.

Bruk merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn én meter.

Pass også på at du laster tilhengeren slik at det blir riktig kuletrykk. Vekten skal bæres av tilhengerens aksel (se illustrasjon). Riktig kuletrykk er ca. 50 til 75 kg på en lastet tilhenger. For mye eller for lite kuletrykk kan være trafikkfarlig. Kuletrykk kan kontrolleres med en vanlig badevekt.

Last på tilhenger
Vær spesielt oppmerksom når du kjører med tilhenger, hold deg godt til høyre side, avpass farten og vis tydelige tegn som blinklys og bremselys i god tid. kjør mykt, unngå kraftig oppbremsing og kraftig akselerasjon.

Ved stans bør du etterse at sikringen er inntakt, at ingen ting har løsnet. Hvis du står på vegen, så ha på refleksvest slik at du blir sett av andre.

Kilde: http://www.vegvesen.no/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.