Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet skal sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes. Sørg for at tyngre gods lastes mot...